Názov firmy:

Konatelia:


Adresa sídla firmy:


Telefón, fax:E-mail:

IČO:

DIČ

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Madma s.r.o.

Slavko Maďar
Ján Macko

Kapušanska 90
071 01 Michalovce

056 / 642 35 77
0903 / 627 948 - Maďar
0903 / 630 141 - Macko

madma@madma.sk

36603287

2022126161

SK2022126161

0482839924 / 0900